หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินและรายได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 11/2564
ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินและรายได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 11/2564

admin bam
2021-11-17 15:26:06


          8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ และอาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน พร้อมด้วย นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 11/2564 ณ ชั้น 5 ห้องประชุมสภา อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม


พิมพ์วิไล เอี่ยมสุวรรณ์
ถ่ายภาพและรายงาน