หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบ 161 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบ 161 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

admin bam
2021-11-15 16:54:05


          วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2564) ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ นำโดยอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน  พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าฝ่ายและบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีในโอกาสครบ 161 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


พิมพ์วิไล เอี่ยมสุวรรณ์
ถ่ายภาพ/รายงาน