หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการอาหารว่าง
สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการอาหารว่าง

admin bam
16 มิถุนายน 2565 09:49:48


9 พฤษภาคม 2565 โรงแรมวังสวนสุนันทา สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการอาหารว่าง จำนวน 60 ท่านในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2565 ณ อาคาร 31 ชั้น 5 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 

พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม ถ่ายภาพ/รายงาน

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้

สามารถติดต่อได้ที่ 021601475-6