หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.ปัญญดา จันทกิจ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักทรัพย์สินและรายได้”
บุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.ปัญญดา จันทกิจ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักทรัพย์สินและรายได้”

SSRU ADMIN
2022-05-03 14:05:02

บุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.ปัญญดา จันทกิจ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักทรัพย์สินและรายได้”

วันที่ 8 มีนาคม 2564 บุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ นำโดยนางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้  มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.ปัญญดา จันทกิจ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักทรัพย์สินและรายได้”