หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2565
ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2565

admin bam
2022-05-03 13:50:32


11 เมษายน  2565 เวลา 09.30 น.
ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินและรายได้ นำโดยอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ และนางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ Google Meet

www.bam.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
Facebook : สำนักทรัพย์สินและรายได้
ติดต่อสอบถาม 02-160-1475-6