หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จัดโครงอบรมพัฒนานักศึกษามุ่งเน้นสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) รุ่นที่ 2 ออนไลน์
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จัดโครงอบรมพัฒนานักศึกษามุ่งเน้นสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) รุ่นที่ 2 ออนไลน์

SSRU ADMIN
2022-05-03 14:27:28


วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30น. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up (ผ่านระบบออนไลน์) รุ่นที่ 2 โดยมีอาจารย์ ดร.ดวงพร แสงทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.มรกต กำแพงเพชร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ โมเดลธุรกิจ (BUSINESS MODEL CANVAS) เกมจำลองธุรกิจและกรณีศึกษา และการนำเสนอ Business Model ของแต่ละกลุ่มผ่านระบบออนไลน์

การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมแบบออนไลน์มุ่งเน้นให้สร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดให้นักศึกษาในการมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ สร้างปรับแนวคิด (MINDSET) ให้มีศักยภาพสามารถประกอบธุรกิจและจดทะเบียนพานิชได้