หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักทรัพย์สินและรายได้ นำโดย อาจารย์ ดร.อัครมณี สมใจ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักทรัพย์สินและรายได้ และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส่งผลงาน AKARA™ : Thai Herb Aroma Inhaler เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย
ฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักทรัพย์สินและรายได้ นำโดย อาจารย์ ดร.อัครมณี สมใจ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักทรัพย์สินและรายได้ และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส่งผลงาน AKARA™ : Thai Herb Aroma Inhaler เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย

admin bam
20 มิถุนายน 2567 11:58:23