หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้เปิดให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เข้าฝึกประสบการณ์ทำงานอาชีพช่างเบเกอรี่ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับบุคคลทั่วไปได้
ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้เปิดให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เข้าฝึกประสบการณ์ทำงานอาชีพช่างเบเกอรี่ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับบุคคลทั่วไปได้

admin bam
20 มิถุนายน 2567 11:31:25