หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สำนักทรัพย์สินและรายได้ นำโดย อาจารย์นภัสกร ทรัพย์เฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วย นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2567
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สำนักทรัพย์สินและรายได้ นำโดย อาจารย์นภัสกร ทรัพย์เฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วย นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2567

admin bam
17 พฤษภาคม 2567 10:07:41