หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > วันที่ 25 เมษายน 2567 สำนักทรัพย์สินและรายได้ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน เงินอุดหนุนทั่วไป และการเบิกจ่ายเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์
วันที่ 25 เมษายน 2567 สำนักทรัพย์สินและรายได้ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน เงินอุดหนุนทั่วไป และการเบิกจ่ายเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์

admin bam
17 พฤษภาคม 2567 09:41:11