หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > วันที่ 9 เมษายน 2567 สำนักทรัพย์สินและรายได้ โดย นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงาน สำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ทบทวนกรอบอัตรากำลัง
วันที่ 9 เมษายน 2567 สำนักทรัพย์สินและรายได้ โดย นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงาน สำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ทบทวนกรอบอัตรากำลัง

admin bam
18 เมษายน 2567 13:28:27