หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > No Gift Policy สำนักทรัพย์สินและรายได้ ผู้บริหาร และ บุคลากร งดให้ งดรับ ของขวัญ หรือผลประโยชน์ อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปรงใส
No Gift Policy สำนักทรัพย์สินและรายได้ ผู้บริหาร และ บุคลากร งดให้ งดรับ ของขวัญ หรือผลประโยชน์ อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปรงใส

admin bam
14 มีนาคม 2567 11:05:52