หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

admin bam
11 มีนาคม 2567 14:41:48