หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน สำนักทรัพย์สินและรายได้ ครั้งที่ 2/2567
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน สำนักทรัพย์สินและรายได้ ครั้งที่ 2/2567

admin bam
11 มีนาคม 2567 14:41:06