หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดลงทะเบียนจองพื้นที่ตลาดนัด SSRU Market ในวันพุธ ที่ 17 มกราคม 2567 ณ ลานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รับจำนวนจำกัด เปิดระบบวันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น.
เปิดลงทะเบียนจองพื้นที่ตลาดนัด SSRU Market ในวันพุธ ที่ 17 มกราคม 2567 ณ ลานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รับจำนวนจำกัด เปิดระบบวันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น.

admin bam
17 มกราคม 2567 11:50:00