หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > หัวหน้าสำนักงาน สำนักทรัพย์สินและรายได้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Integrity and Transparency Assessment (ITA)
หัวหน้าสำนักงาน สำนักทรัพย์สินและรายได้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Integrity and Transparency Assessment (ITA)

admin bam
26 มกราคม 2567 11:16:28