หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม
สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม

admin bam
16 พฤศจิกายน 2566 10:14:04