หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดการอบรมในหัวข้อ "ทักษะการใช้ Excel ขั้นพื้นฐาน" เพื่อใช้ในการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายและข้อมูลลูกค้าสำหรับปีงบประมาณ 2567
สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดการอบรมในหัวข้อ "ทักษะการใช้ Excel ขั้นพื้นฐาน" เพื่อใช้ในการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายและข้อมูลลูกค้าสำหรับปีงบประมาณ 2567

admin bam
16 พฤศจิกายน 2566 10:33:36