หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมชุดครุยและชุดปกติขาวให้กับนักศึกษา
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมชุดครุยและชุดปกติขาวให้กับนักศึกษา

admin bam
11 ตุลาคม 2565 14:17:31

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วย อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน รวมถึงนางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้ และ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการเงิน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมชุดครุยและชุดปกติขาวให้กับนักศึกษา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเรือนริมน้ำ ชั้น 2 โดยการประชุมครั้งนี้ นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางสาวสุวรรณา งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และคณะฯ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม รายงาน/ถ่ายภาพ

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0010256500005

#สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU #ประชุม

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th