หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลการแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

admin bam
04 ตุลาคม 2565 09:40:02

ประกาศผลการแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #หางานราชการ #พนักงานมหาวิทยาลัย
พันธกานต์ รายงาน
www.bam.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0009256500038
Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้
ติดต่อสอบถาม 02-160-1476