หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียฯ ประชุมเตรียมความพร้อมส่งมอบชุดครุยแก่บัณฑิต
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียฯ ประชุมเตรียมความพร้อมส่งมอบชุดครุยแก่บัณฑิต

admin bam
14 กันยายน 2565 15:54:24

ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียฯ ประชุมเตรียมความพร้อมส่งมอบชุดครุยแก่บัณฑิต

22 สิงหาคม 2565  อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย  อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน  รวมถึงนางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้   นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า / ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม  นายสุนทร นิลอรุณ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเรือนริมน้ำ ชั้น 2 ซึ่งประเด็นหารือประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมส่งมอบชุดครุยวิทยฐานะให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีพ.ศ.2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความประทับใจแก่บัณฑิตในครั้งนี้

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0008256500096

#สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU #ประชุม

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

อรวรรณ สุขมา : รายงาน/ถ่ายภาพ

พันธกานต์ : ถ่ายภาพ