หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

admin bam
14 กันยายน 2565 14:07:54

สำนักทรัพย์สินและรายได้ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สนใจสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 –  วันพุธ 31 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ฝ่ายบุคคล ชั้น 3 โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามโทร. 02-160-1476

#หางานราชการ #ประกาศ  #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU #สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ #สมัครงาน

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000825650007

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

พันธกานต์ ภาพ/รายงาน