หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ร่วมหารือและทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะจัดจำหน่ายร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยฯ
ร่วมหารือและทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะจัดจำหน่ายร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยฯ

admin bam
14 กันยายน 2565 15:27:10

อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วย อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน สำนักทรัพย์สินและรายได้ และ นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และ นางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ร่วมหารือและทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะจัดจำหน่ายร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยฯ

#SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #bamssru #สำนักทรัพย์สินและรายได้ 

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0008256500065

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

พันธกานต์ ถ่ายภาพ/รายงาน