หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

admin bam
14 กันยายน 2565 15:06:05

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 7.30 – 8.30 น. อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ มอบหมายให้นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0008256500048

#SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สวนสุนันทา #สำนักทรัพย์และรายได้  

พันธกานต์ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th