หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ประชุมฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา
ประชุมฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา

admin bam
14 กันยายน 2565 14:54:00

ประชุมฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา 

.

เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 ผู้บริหารและบุคลากรโรงแรมวังสวนสุนันทา นำโดยอาจารย์นฤมล ชมโฉม รักษาการผู้จัดการโรงแรงวังสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2565 ณ มุจลินทร์

.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

Facebook : สำนักทรัพย์สินและรายได้, โรงแรมวังสวนสุนันทา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

0-2160-1480, 0-2160-1419, 0-2160-1366

#ssru #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0008256500041

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

สุพิชญา มณีกลาง : รายงาน

ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา : ถ่ายภาพ