หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินฯ ร่วมประชุม กบม. ครั้งที่ 8/2565
ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินฯ ร่วมประชุม กบม. ครั้งที่ 8/2565

admin bam
14 กันยายน 2565 14:30:13

ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินฯ ร่วมประชุม กบม.  ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.  อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้  พร้อมด้วย นางสาวจีรนันท์  เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 8/2565  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ google meet  โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดีเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมประชุม  โดยที่ประชุมมีวาระสำคัญต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบและพิจารณาเป็นจำนวนมาก

อรวรรณ สุขมา : รายงาน

พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม : ถ่ายภาพ

#ssru #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สวนสุนันทา #ประชุม #ประชุมผู้บริหาร

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0008256500024

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th