หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > จัดประชุมหารือแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เป็นประธานการประชุม พร
จัดประชุมหารือแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เป็นประธานการประชุม พร

admin bam
14 กันยายน 2565 13:53:45

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.  สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมหารือแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์ ดร.แก่นเพชร  ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา 

#สำนักทรัพย์สินและรายได้ #จัดประชุม #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000825650002

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

อรวรรณ สุขมา : รายงาน

พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม : ถ่ายภาพ