หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มน้ำอัดลม กลิ่นเลมอนและไลม์ โดยใช้ตัวการ์ตูน ชื่อ ไฟโด ดิโด
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มน้ำอัดลม กลิ่นเลมอนและไลม์ โดยใช้ตัวการ์ตูน ชื่อ ไฟโด ดิโด

admin bam
03 สิงหาคม 2565 10:39:19

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2565  ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มน้ำอัดลม กลิ่นเลมอนและไลม์ โดยใช้ตัวการ์ตูน ชื่อ ไฟโด ดิโด มาใช้ในโฆษณาในแถบเอเชีย แปซิฟิก เพื่อตอกย้ำว่าเซเว่นอัพ เป็นเครื่องดื่มสุดคูลสำหรับคนรุ่นใหม่  ท่านใดสนใจร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์อาหาร SSRU Food plaza ชั้น 1 หอประชุมสุนันทานุนสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#เช่าพื้นที่ #ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  #สวนสุนันทา #SSRU #สนามสอบ #สอบกพ 

พันธกานต์ รายงาน/ถ่ายภาพ

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650106

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th