หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > #อุบลราชธานี 8-10 ก.ค. 65 นี้ พบกัน‼️
#อุบลราชธานี 8-10 ก.ค. 65 นี้ พบกัน‼️

admin bam
02 สิงหาคม 2565 20:43:10

#อุบลราชธานี  8-10 ก.ค. 65 นี้ พบกัน

พร้อมแล้วกับหลักสูตรที่คัดมาให้แบบเน้นๆ 12 ชั่วโมงแบบเต็มอิ่มกันเลยค่ะพร้อมรุ่นไหนไปรุ่นนั้น ทุกหลักสูตรแน่นไปด้วยเนื้อหา วิทยากรรับผิดชอบโดยตรง ชัดเจน ตรงประเด็น แน่นอน

พร้อมให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ 

เปิดแน่นอน  4  หลักสูตร

 งบการศึกษาและพัสดุ

งานวินัย 

จัดทำแผนสถานศึกษา

งบประมาณสภาท้องถิ่น

หลักสูตร  ฝึกปฏิบัติการจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2556 – 2570) ศูนย์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการจัดทำโครงการจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

สไลด์2.jpg

หลักสูตร แนวทางการใช้จ่ายเงินรายได้ปกติ การใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับสถานศึกษาที่ถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

สไลด์16.jpg

หลักสูตร หลักปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บังคับบัญชาอื่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับวินัย การดำเนินการทางวินัย การโต้แย้งคำสั่งลงโทษทางวินัย การขอให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยใหม่ และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสำนักงาน ก.กลาง ที่เกี่ยงข้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

สไลด์3.jpg

หลักสูตร  การตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 และการประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

สไลด์17.jpg

ช่องทางการสมัคร

Facebook : โครงการอบรมม.สวนสุนันทา

 สมัครออนไลน์ : https://line.me/R/ti/p/%40dxe8707e

 E-mail : tte_ssru@hotmail.com

ส่ง fax : 02-160-1080

เบอร์โทร : 083-0775035

#โครงการอบรมสวนสุนันทา #อบรม #ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #สถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #การท่องเที่ยว #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พันธกานต์ รายงาน

Cr.โครงการอบรม ม.สวนสุนันทา นำเสนอถาพ

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650030

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้