หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง
ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง

admin bam
02 สิงหาคม 2565 20:42:02


ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง

#กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง

#ส่งใบสมัครสำรองที่นั่งได้เลยนะคะ

พร้อมแจกไฟล์ตัวอย่าง

1. การปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น

- กฎบัตร

- นโยบายการตรวจสอบ

- การวางแผนการตรวจสอบ

- แผนปฏิยัติงานตรวจสอบ

- กระดาษทำการ

- รายงานผลการตรวจสอบ

- ติดตามผลการตรวจสอบ

ประชุม เปิด - ปิด

 การตรวจ

2. แจกไฟล์ตัวอย่าง

การควบคุมภายใน 

เช่น คำสั่ง ตัวอย่าง 

ปค. 1 ปค. 4 ปค. 5 และ ปค. 6

3. ไฟล์ตัวอย่างการบริหารจัดการความเสี่ยง

เช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  นโยยาย  ตัวอย่างการจัดทำแผน  การติดตาม การรายงานและการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักสูตรวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดทำรายงาน การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร♦

https://drive.google.com/.../1e6j5MyUo4wc9XSg4Ykd.../view...

#ช่องทางการสมัคร

 สมัครออนไลน์ : https://line.me/R/ti/p/%40dxe8707e

 E-mail : tte_ssru@hotmail.com

ส่ง fax : 02-160-1080

เบอร์โทร : 083-0775035, 083-0342336

#โครงการอบรมสวนสุนันทา #อบรม #ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #สถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #การท่องเที่ยว #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พันธกานต์ รายงาน

Cr.โครงการอบรม ม.สวนสุนันทา นำเสนอถาพ

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650029

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้