หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทาได้รับเกียรติจัดอาหารว่าง ในงานพิธีเปิดสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยแห่งใหม่ ณ สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทาได้รับเกียรติจัดอาหารว่าง ในงานพิธีเปิดสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยแห่งใหม่ ณ สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

admin bam
03 สิงหาคม 2565 10:46:08

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทาได้รับเกียรติจัดอาหารว่าง ในงานพิธีเปิดสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยแห่งใหม่ ณ สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

นฤมล ชมโฉม : ถ่ายภาพและรายงาน

#ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา #โรงแรมวังสวนสุนันทา #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #จัดเลี้ยง #อาหารประชุม #อาหารว่าง #อาหารกลางวัน #อร่อยบอกต่อ #อร่อยเหมือนทานที่โรงแรมวังสวนสุนันทา #สวนสุนันทา

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0007256500111

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้