หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ระบบหน้าร้าน POS ของบริษัท Business plus
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ระบบหน้าร้าน POS ของบริษัท Business plus

admin bam
02 สิงหาคม 2565 20:14:02

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ระบบหน้าร้าน POS ของบริษัท Business plus ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมเรือนริมน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัย #SSRU #ประชุมผู้บริหาร

พันธกานต์ ถ่ายภาพ/รายงาน

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650004

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th