หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา
จำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา

admin bam
02 สิงหาคม 2565 20:14:24


ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้ จำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา ภายใต้สัญลักษณ์และตรามหาวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารศรีจุฑาภา (บัณฑิตวิทยาลัย) 

โทร 0-2160-1055 หรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ 

ได้ที่เว็บไซต์ www.ssru-bamshop.com

#มัลติมีเดีย #ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา #มหาวิทยาลัย #SSRU #ขายชุดนักศึกษา #เครื่องแบบนักศึกษา  

พันธกานต์ รายงาน

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650003