หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศแจ้งวันรับรูป สำหรับท่านที่ถ่ายรูป วันที่ 18 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2565
ประกาศแจ้งวันรับรูป สำหรับท่านที่ถ่ายรูป วันที่ 18 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2565

admin bam
21 กรกฏาคม 2565 18:19:19

ประกาศแจ้งวันรับรูป สำหรับท่านที่ถ่ายรูป วันที่ 18 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2565 

ณ ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา อาคาร 34 ชั้น 1

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.

เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.30 น.

เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ติดต่อสอบถามผ่าน inbox หรือ โทร 0-2160-1309

#ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา #มัลติมีเดีย #ชุดนักศึกษา #จำหน่ายชุดนักศึกษา  #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พันธกานต์ รายงาน

Cr. ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000625650174

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้