หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > 8 รุ่นเท่านั้น
8 รุ่นเท่านั้น

admin bam
24 มิถุนายน 2565 17:21:56

 8 รุ่นเท่านั้น

- ขั้นตอนการประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  

- การขอมี/ เลื่อนวิทยฐานะสูงขั้น 

- วิเคราะห์รายละเอียดตัวชี้วัด 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

- การเขียน วฐ 1  วฐ 2  วฐ 3  

- การจัดทำ PPR และ IDPLAN  

- การเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบ PA ที่มีผลบังคับใช้

 1 ต.ค. 65

#ส่งใบสมัครสำรองที่นั่งได้เลยค่ะ

หลักสูตร  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/.../1RnpEe9K9Lq46uyVcvAT.../view...

#ช่องทางการสมัคร

 สมัครออนไลน์ : https://line.me/R/ti/p/%40dxe8707e

 E-mail : tte_ssru@hotmail.com

ส่ง fax : 02-160-1080

เบอร์โทร : 083-0775035, 083-0342336

#โครงการอบรมสวนสุนันทา #อบรม #ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #สถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #การท่องเที่ยว #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พันธกานต์ รายงาน

Cr.โครงการอบรม ม.สวนสุนันทา นำเสนอถาพ

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000625650173

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้