หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักทรัพย์สินและรายได้ร่วมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์
สำนักทรัพย์สินและรายได้ร่วมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์

admin bam
17 มิถุนายน 2565 21:31:59

สำนักทรัพย์สินและรายได้ร่วมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์

#วังสวนสุนันทา #โรงแรมสวนสุนันทา #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #แต่งชุดไทย #ผ้าลายไทย #วันศุกร์

พันธกานต์  รายงาน/ถ่ายภาพ

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000625650139

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้

สามารถติดต่อได้ที่ 021601475-6