หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.00 น.สำนักทรัพย์สินและรายได้จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการร่างขอบเขตงาน TOR
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.00 น.สำนักทรัพย์สินและรายได้จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการร่างขอบเขตงาน TOR

admin bam
17 กรกฏาคม 2565 14:12:23


วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.00 น.สำนักทรัพย์สินและรายได้จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการร่างขอบเขตงาน TOR โดยมีอาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในครั้งนี้ ณ  ห้องมุจลินทร์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ประชุมผู้บริหาร #สำนักงานทรัพย์สินและรายได้ #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU

พันธกานต์ ถ่ายภาพ/รายงาน

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th