หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอระบบหน้าร้าน POS และระบบศูนย์อาหาร
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอระบบหน้าร้าน POS และระบบศูนย์อาหาร

admin bam
18 กรกฏาคม 2565 09:32:43


วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอระบบหน้าร้าน POS และระบบศูนย์อาหาร ณ ห้องประชุมเรือนริมน้ำ ชั้น 2

#ประชุมผู้บริหาร #สำนักงานทรัพย์สินและรายได้ #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU

พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม ถ่ายภาพ/รายงาน

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้

สามารถติดต่อได้ที่ 021601475-6