หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > สำนักทรัพย์สินและรายได้จัดประชุมการจัดทำแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักทรัพย์สินและรายได้จัดประชุมการจัดทำแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

admin bam
17 มิถุนายน 2565 15:05:43

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565  เวลา 09.30 - 12.00 น. สำนักทรัพย์สินและรายได้จัดประชุมการจัดทำแผนธุรกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีอาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องมุจลินทร์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สำนักทรัพย์สินและรายได้  #มหาวิทยาลัย #SSRU #ประชุมผู้บริหาร

พันธกานต์ ถ่ายภาพ/รายงาน

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0006256500138

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th