หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชาสัมพันธ์ LineOA: @ssrudelivery ที่สำนักงานเขตดุสิต
ประชาสัมพันธ์ LineOA: @ssrudelivery ที่สำนักงานเขตดุสิต

admin bam
17 กรกฏาคม 2565 16:29:07ประชาสัมพันธ์ LineOA: @ssrudelivery ที่สำนักงานเขตดุสิต

อาจารย์นฤมล ชมโฉม รักษาการผู้จัดการโรงแรมวังสวนสุนันทา เข้าพบนายธานินทร์ เนียมหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตดุสิต และบุคลากรสำนักงานเขตดุสิต เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดหน่ายออนไลน์สินค้าและบริการของสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่าน LineOA : @ssrudelivery 

ธีรวัฒน์ พูลพร : ถ่ายภาพ

นฤมล ชมโฉม : รายงาน

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000625650001

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th