หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > อาจารย์นฤมล ชมโฉม รักษาการผู้จัดการโรงแรมวังสวนสุนันทา เข้าพบนางสาวศิริพร สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดหน่ายออนไลน์
อาจารย์นฤมล ชมโฉม รักษาการผู้จัดการโรงแรมวังสวนสุนันทา เข้าพบนางสาวศิริพร สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดหน่ายออนไลน์

admin bam
30 พฤษภาคม 2565 11:39:56


อาจารย์นฤมล ชมโฉม รักษาการผู้จัดการโรงแรมวังสวนสุนันทา เข้าพบนางสาวศิริพร สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดหน่ายออนไลน์ ผ่าน LineOA : @ssrudelivery และนำเสนอรายการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน แด่สมาชิกวุฒิสภา

#ประชุมผู้บริหาร #สำนักงานทรัพย์สินและรายได้ #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU

พันธกานต์ รายงาน

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th