หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565

admin bam
25 พฤษภาคม 2565 08:54:54


วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ของสำนักงาน ก.พ. โดยมี นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ (ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า) และนางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู (รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า) เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

พันธกานต์ รายงาน

เนตรทราย ถ่ายภาพ

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th