หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ประชุมธุรกิจพื้นที่ให้เช่า
ประชุมธุรกิจพื้นที่ให้เช่า

admin bam
15 มิถุนายน 2565 13:01:30

                                               

เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า นำโดยนางสาววลัยกร โกมลสิงห์ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า เป็นประธานการประชุมธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ณ ห้องประชุมเรือนริมน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พันธกานต์  รายงาน

เนตรทราย ถ่ายภาพ

Facebook:ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th