ผลการค้นหา : ประชุมผู้บริหาร

ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียฯ ประชุมเตรียมความพร้อมส่งมอบชุดครุยแก่บัณฑิต
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียฯ ประชุมเตรียมความพร้อมส่งมอบชุดครุยแก่บัณฑิต22 สิงหาคม 2565  อาจารย์ ดร.แ ...
2022-09-14 15:54:24
เข้าร่วมอบรมการบริหารก่อสร้าง รุ่น 1
วันเสาร์ที่ 2 - 3 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 - 16.00 น.  ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได ...
2022-08-02 20:16:26
จัดประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณปี 2566
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ...
2022-06-20 14:00:01