หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ
ข่าววิชาการ

ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมเตรียมสอบเข้ารับราชการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมเตรียมสอบเข้ารับราชการของสำนักงานคณะกรรมการอา ...
18 เมษายน 2564 14:41:08
ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมมือ องค์การอาหารและยา ตรวจมาตรฐานเพิ่มคุณภาพสินค้า
ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมมือ องค์การอาหารและยา ตรวจมาตรฐานเพิ่มคุณภาพสินค้าวันที่ 15 มี ...
03 พฤษภาคม 2565 14:15:05
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมติดตามและคัดเลือกนักศึกษาเข้าจดทะเบียนพานิชในโครงการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมติดตามและคัดเลือกนักศึกษาเข้าจดทะเบียนพาณิชย์ใ ...
03 พฤษภาคม 2565 14:06:19
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จัดโครงอบรมพัฒนานักศึกษามุ่งเน้นสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) รุ่นที่ 2 ออนไลน์
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30น. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดโครงการฝึกอบรมเพื ...
03 พฤษภาคม 2565 14:27:28
ข่าวย้อนหลัง