หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

SSRU ADMIN
2021-03-24 14:52:34

ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการและนักวิชาการเผยแพร่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งจะจัดสอบขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 31