หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมติดตามและคัดเลือกนักศึกษาเข้าจดทะเบียนพานิชในโครงการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมติดตามและคัดเลือกนักศึกษาเข้าจดทะเบียนพานิชในโครงการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

admin bam
2021-04-18 15:14:56

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมติดตามและคัดเลือกนักศึกษาเข้าจดทะเบียนพาณิชย์ในโครงการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมติดตามและคัดเลือกนักศึกษาเข้าจดทะเบียนพานิชย์ในโครงการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) โดยมีอาจารย์ ดร.ดวงพร แสงทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปัญญดา จันทกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการติดตามและคัดเลือกนักศึกษาจากโครงการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) โดยอบรมออนไลน์ทั้งรุ่นที่1และรุ่นที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีนักศึกษาเข้ารับการอบรมจาก 10 คณะ/วิทยาลัย จำนวน183 คน มีจำนวนธุรกิจเกิดขึ้น 35 รายธุรกิจ