หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

หลักสูตร ธุรการแบบมืออาชีพ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
พบกันแน่นอน รุ่น 4 #เชียงใหม่หลักสูตร #ธุรการหลักสูตร"ธุรการแบบมืออาชีพ" การปฏิบัติราชการท ...
16 มิถุนายน 2566 11:02:56
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การใช้สำนวนภาษา การจัดทำระเบียบวาระการประชุม
#งานธุรการ @ #ร้อยเอ็ด  ส่งใบสมัครในระบบได้เลยนะคะหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนหนังสือ ...
19 พฤษภาคม 2566 11:49:58
อบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
รุ่น 1 ยืนยันจัดอบรม ????%ค่ะ เจอกัน@ อุดรธานีหลักสูตรที่ใครๆก็ไม่อยากพลาดพบกับ อาจารย์สุรศักดิ์ แป้ ...
19 พฤษภาคม 2566 11:57:13
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำฎีกา และการตรวจสอบเอกสารทางการเงินของสถานศึกษา
หลังสงกรานต์พบกันแน่นอนค่ะส่งมอบความรู้ให้ท่านถึง 8 รุ่นเท่านนั้นสมัครได้แล้ววันนี้หลักสูตร การประชุ ...
21 เมษายน 2566 16:28:56
หลักสูตร ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลพื้นฐานประกอบคำขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567
-งบประมาณด้านการศึกษา 2567-ระเบียบเบิกจ่ายที่ต้องพร้อมอธิบาย-ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา-จัดทำแผนปฏิบัติกา ...
19 พฤษภาคม 2566 08:31:05
ข่าวย้อนหลัง