โรงแรมวังสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจัดอาหารถวายแด่พระสงฆ์และอาหารว่างรองรับในถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง


start: Footer -->