รักษาการหัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องด้านการจราจรเพื่อลดปัญหาพื้นที่จอดรถและจัดระเบียบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

รักษาการหัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องด้านการจราจรเพื่อลดปัญหาพื้นที่จอดรถและจัดระเบียบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562


start: Footer -->